FUNCȚIONAREA POMPEI DE CĂLDURĂ

Încălzire confortabilă: pompa noastră de căldură încălzește suprafețe mari în sistemele de încălzire în pardoseală și pereți.

Camerele sunt menținute la o temperatură confortabilă tot timpul, chiar și la temperaturi scăzute de încălzire. Natural și curat: pompele noastre de căldură nu produc emisii în sit. Fără funingine, fără fum sau rumeguș care să diminueze calitatea aerului.

Dacă pompa de aer folosește energie verde (de ex. hidroenergie, fotovoltaice, etc) întregul proces de generare a energiei este fără emisii și fără CO2. Aceasta înseamnă că resursele naturale vor fi disponibile pentru noi și în viitor.

Extrem de eficient: căldura și energia din natură sunt disponibile gratuit – un avantaj care scutește: de 4 x energie din mediu + 1x energie electrică = 5 x energie pentru încălzire.

EFICIENȚĂ: COP, COEFICIENTUL DE PERFORMANȚA ANUALĂ ȘI CONSUMUL DE ENERGIE

Pompele de căldură iDM nu sunt numai ecologice, ci și eficiente. Toate produsele noastre se mândresc cu un COP ridicat. COP este prescurtarea pentru coeficientul de performanță, cheia eficienței. Cu cât COP este mai ridicat, cu atât mai scăzut este consumul de electricitate al pompei de căldură. Oricum, pompa de căldură nu este singurul contributor la nivelul ridicat al eficienței sistemului de încălzire: sursele de căldură (sol, aer) și sistemele de încălzire (temperatura furnizată și coordonarea distribuției de căldură în casă) sunt de asemenea foarte importante. Instalatorii sunt responsabili pentru furnizarea celei de-a doua serii de elemente importante și din acest motiv insistăm la fel de mult pe expertiza instalatorilor ca și pe tehnologia iDM de top. Sunteți al treilea element necesar pentru menținerea consumului de energie la minimum, câtă vreme menținerea temperaturii camerei la 24°C consumă considerabil mai multă energie decât o temperatură a camerei la 21°C. Cu toate acestea pompele iDM sunt o bază bună pentru costuri reduse cu energia, datorită COP ridicat.