Centrul ŐAMTC din Dornbirn folosește panoul de control din clădirea de birouri inclusiv atelierul complet echipat cu tehnologie iDM

Căldura este eliberată iarna printr-o pătură de căldură sub pardoseală care se preîncălzește și se încălzește din sistemul de ventilație. Cu necesități de răcire crescute, temperaturile joase de răcire pot fi folosite și pentru dezumidificare prin intermediul sistemului de răcire iDM.

Toate datele tehnice pot fi găsite în fișierul PDF.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information